Deel deze pagina

Doe mee met de Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep, opgericht in 1980, is een groep van enthousiaste vogelliefhebbers. Sommigen zijn echte specialisten, maar dat hoeft niet: om deel uit te maken van de VWG is een kleine kennis van inheemse soorten al voldoende en om een serieuze bijdrage te kunnen leveren is een paar keer meelopen vaak al voldoende.

Gedurende het hele jaar zijn er werkzaamheden te doen. Er vindt véél onderzoek naar de vogelstand op het eiland plaats. Dat gaat via tellingen die worden doorgegeven aan SOVON, de organisatie die vanuit het hele land gegevens verzamelt. Omdat vogelaars in het hele land dezelfde telsystematiek hanteren, kan SOVON goed onderzoek te doen. Wij werken onder andere mee aan de jaarlijkse broedvogeltelling, verreweg de grootste klus, aan de huiszwaluwtelling in de zomer, aan de trektellingen in het najaar, aan ganzen- en zwanentellingen in de winter en aan nog veel meer tellingen. Sommige tellingen gaan in groepen, andere in duo’s en weer andere doen tellers alleen.


Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep werken ook mee aan het Strandbroederproject, waarbij nesten worden beschermd, het broedsucces wordt gevolgd van Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern op het Verklikkerstrand en voorlichting wordt gegeven aan strandbezoekers over deze vogels en hoe ze kunnen worden beschermd. Vlakbij het strandje bij het Topshuis bakenen we een stukje strand af om de dwergsterns zo een ongestoorde broedplek te geven.


De Vogelwerkgroep is ‘hofleverancier’ van excursies voor leden en niet leden. Onze excursieleiders zijn ervaren gidsen met veel vogelkennis. Zo zijn er onder andere de Vogelgeluiden excursie, heel vroeg in de ochtend op Hemelvaartsdag, de roofvogelexcursie in januari en de excursie naar de trektelpost, waar de deelnemers de vogeltrek echt kunnen beleven.


Vier keer per jaar vergadert de Vogelwerkgroep om nieuwtjes en ontwikkelingen uit te wisselen. Elk jaar is er een gezamenlijke barbecue. In het onderlinge contactblad ‘Zeelieven’ (Schouws voor Scholekster) worden onder andere reisverhalen, ervaringen en onderzoeksgegevens gepubliceerd. Leden van de VWG publiceren ook frequent in de Sterna, het verenigingsblad van Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland.

 

Contactpersoon voor de Vogelwerkgroep is Wil Poldervaart.   w.poldervaart@nvsd.nl

Vogelwerkgroep
Drieteenstrandloper
Vogelwerkgroep
Wulp
Vogelwerkgroep
Grutto
Vogelwerkgroep
Steltkluut
Vogelwerkgroep
Scholekster
Vogelwerkgroep
Groenpootruiter
Previous
Next