Bouwactiviteiten zonder benodigde vergunningen bedreigen Slotbos Haamstede

Bouwen terwijl procedure loopt De Vertonsweg 9 grenst direct aan het Natura 2000 gebied Slotbos Haamstede, wat in eigendom en beheer is bij Natuurmonumenten. De initiatiefnemer bouwt hier een grote recreatiewoning. Hij heeft een omgevingsvergunning voor de bouw maar hiertegen loopt een bezwarenprocedure van de vier natuurorganisaties. Tevens is een voorlopige voorziening aangevraagd om te […]

Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk

Zes natuurorganisaties hebben een zienswijze bij de gemeente Schouwen-Duiveland ingediend tegen het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming voor het project Brouwerseiland.   De belangrijkste reden hiervoor is de toename van stikstofuitstoot. Extra stikstof beschadigt de vegetatie van de duingebieden van Schouwen en Goeree, en mogelijk ook die van de eilanden in de Grevelingen, allemaal […]