Ze zijn er weer langs de Oosterschelde, aan de stranden je kunt ze dikwijls op het laatste moment voor je voeten weg zien vliegen. Dan is er wel iets n de hand want de plevieren zijn schrikachtig en nerveus. Je hebt ze verstoord als zij zo maar vlak voor je opvliegen, ze hebben dan een nest (zie foto)

Foto estherhessingfotografie.nl

Niet een “gewoon” nest zoals we dat kennen van de mus of merel of koolmees in de tuin. Ze droppen de eieren gewoon in een kuiltje b.v. een voetstap of een wielspoor van een auto.

We noemen het strandbroeders en we bedoelen dan de Bontbekplevier en de Strandplevier en de Kleineplevier. Maar ook de kleine stern broedt op het strand op dezelfde manier. Verstoring is de voornaamste reden van het verlaten van een nest. Die verstoring is in de vorm van een spelende hond of gewoon de wandelaar of de paarden etc. Daarnaast zijn er z.g. “predatoren” zoals de hondsbrutale meeuwen, eksters, kraaien etc. Als er dan toch na 28 dagen kuikens komen dan is de kust nog lang niet veilig. Ook die kuikens lopen een groot risico. Maar uiteindelijk weer een paar weken later dan zijn ze “vliegvlug” en vertrekken ze met ouders of met een groep eerste jaars naar het zonnige zuiden en komen ze hopelijk het volgende jaar weer terug naar ons natuurstrand.

Koppeltje Bonbekplevieren

Voor meer informatie kijk op de website van Vogelbescherming Nederland