Het tijdschrift van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland is het paradepaardje van de vereniging. Het blad verschijnt drie keer per jaar en af en toe bovendien een themanummer over een speciaal onderwerp. Bij de oprichting in 1978 koos onze zustervereniging op Goeree-Overflakkee  de Sterna als verenigingsblad en daarmee werd de oplage vergroot.

 

Het aantal bladzijden kopij wordt verdeeld op basis van het ledental van beide verenigingen.

 

De Sterna bevat bijdragen over het landschap van vroeger en nu, over het wel en wee van de Deltawateren Haringvliet-Hollands Diep, Krammer/Volkerak, Grevelingen en Oosterschelde, over de ontwikkelingen van de plantengroei en de vogelstand, inventarisaties van slakken, vlinders, libellen, amfibieën en zoogdieren in bepaalde gebieden zoals de duinen, natuurontwikkeling en natuurlijk berichten van de besturen over bedreigende ontwikkelingen.
In de afgelopen jaren is de Sterna uitgegroeid tot een representatief blad over de ontwikkelingen op het gebied van natuur en landschap in de noordelijke delta. De Sterna beleeft in 2020 de vijfenzestigste jaargang en heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een fraai uitgevoerd periodiek met een geheel eigen vormgeving. Dat is met name te danken aan Kees de Kraker uit Burgh die tot 2012 de Sterna opmaakte en illustreerde.

 

De huidige redactieleden zijn John Beijersbergen, Ellengard Jense en vormgever Vos Broekema voor Schouwen-Duiveland en voor Goeree-Overflakkee Jan Baks en Dirk van Straalen. Het bestuur ziet de Sterna als een belangrijk communicatiemiddel naar de leden en meent dat de vereniging er goed mee naar buiten treedt.

 

Aanleveren kopij naar redactieadres:
John Beijersbergen
Boogerdweg 12
4321SN Kerkwerve
Email:sterna@nvsd.nl

 

Hiernaast afgebeeld het voorblad van onze jubileumuitgave van december 2019. Deze uitgave is nog beschikbaar voor nieuwe leden
De bovenste afbeelding is het voorblad van de eerste uitgave van 2020.

U kunt alle Sterna’s die u heeft gemist terugvinden op de tijdschriftenbank zeeland