De plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep bestaat uit 10 à 15 leden. Deze houdt zich bezig met het inventariseren van de wilde planten die op Schouwen-Duiveland voorkomen. In de periode van eind april tot september gaan de leden er daartoe wekelijks op uit. Als regel gebeurt dit op woensdagavonden, maar ook overdag vinden er wel excursies plaats. De terreinen die daarvoor worden uitgekozen zijn zeer divers: polders, dijken, dammen, schorren, duinen of bos. Gezien de landelijk toegenomen interesse voor plantengroei in stedelijke gebieden wordt de ‘urbane flora’ in het vervolg ook niet overgeslagen.

Gewoonlijk wordt er per keer een zogenaamd ‘kilometerhok’ gekozen en worden de waarnemingen ingevoerd in het daartoe bestemde computerprogramma NOVA. De databank van FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) bundelt landelijk alle aangeleverde gegevens.

Binnen de plantenwerkgroep zijn zeer deskundige èn minder ervaren plantenliefhebbers actief. Het uitwisselen van kennis en ervaringen is daarbij een vanzelfsprekende zaak. Niet alleen ‘in het veld’ wordt zodoende ieders kennis vergroot, maar ook tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in de ‘Schouwse Schatkamer’ wordt kennis gedeeld en aangereikt.

Sinds enige jaren wordt ook deelgenomen aan de Eindejaars Plantenjacht, een excursie tussen Kerstmis en Nieuwjaar waarbij gekeken wordt welke wilde planten er op dat moment (nog) in bloei zijn.

Wie geïnteresseerd is in de activiteiten van de plantenwerkgroep: neem contact op via  plant.nvsd@gmail.com.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!