Op 19 mei bezocht de Plantenwerkgroep NVSD de Oude Polderweg/Kieweg onder Nieuwerkerk

voor inventariseren van plantjes voor Floron.

We hielden uiteraard zoveel mogelijk afstand van elkaar i.v.m. de richtlijnen van RIVM, maar vonden

behalve plantjes ook insekten, zoals de rups van de Wilgenhoutvlinder, een mooie rups, echter een schadelijke

rups, ook wel boormachine genoemd. Deze rups boort met een snelheid als een boormachine door het binnenste van

de wilg.

Het was zonnig weer en ook de flora liet zich volop zien.

Al met al weer een nuttige avond.