Plantenwerkgroep 27 april 19.00 uur

Op 19 mei bezocht de Plantenwerkgroep NVSD de Oude Polderweg/Kieweg onder Nieuwerkerk voor inventariseren van plantjes voor Floron.

 

We hielden uiteraard zoveel mogelijk afstand van elkaar i.v.m. de richtlijnen van RIVM, maar vonden behalve plantjes ook insecten, zoals de rups van de Wilgenhoutvlinder, een mooie rups, echter een schadelijke rups, ook wel boormachine genoemd. Deze rups boort met een snelheid als een boormachine door het binnenste van de wilg.

 

Het was zonnig weer en ook de flora liet zich volop zien.

Al met al weer een nuttige avond.