Deel deze pagina

Planologie, een belangrijke poot

Uitgaande van onze doelstelling om de natuur en het landschap van Schouwen-Duiveland zo goed mogelijk te behouden, volgt de werkgroep Planologie nauwkeurig mogelijke bouwprojecten en ontwikkelingen van vakantieparken in het buitengebied.

Wij proberen in een vroeg stadium hierover in overleg te treden met de gemeente, de desbetreffende projectontwikkelaar en eventueel de provincie of het rijk. Naast mondeling overleg dienen wij ook regelmatig schriftelijke zienswijzen in. In het geval het niet lukt om een compromis te sluiten over de betreffende planontwikkeling teken we in sommige gevallen beroep aan bij de rechtbank en/of de Raad van State. Bij overleg over een bepaald ontwikkelingsplan, of een beroepsprocedure hiertegen, werken wij regelmatig samen met andere natuurorganisaties, verontruste belangengroepen en/of de Vereniging Stad en Lande.

 

Naast het volgen van concrete ontwikkelingsprojecten reageren we ook op brede beleidsplannen en toekomstvisies voor Schouwen-Duiveland en/of de aangrenzende Deltawateren die de gemeente of hogere overheden opstellen en ter visie leggen. Zo zijn wij al langer betrokken bij de bijvoorbeeld de natuurwetgeving voor de Voordelta, de Grevelingen en de Oosterschelde. Specifiek voor de Grevelingen speelt deze jaren de invoering van getij.

 

Een andere omvangrijke beleidsontwikkeling waarbij wij enkele jaren geleden betrokken waren, was de vaststelling van het landelijke Kustpact en naderhand de door de provincie vastgestelde Zeeuwse Kustvisie. Hierdoor wordt thans, middels aangepaste wet- en regelgeving, de ‘explosieve’ ontwikkeling van vakantieparken in het kustgebied, zoals die ongeveer acht jaar geleden begon, grotendeels afgeremd. Nu in de kustzone niet veel mogelijkheden meer zijn voor nieuwe recreatieprojecten, dreigt de komende jaren dat dergelijke projecten langs de Grevelingen en/of de Oosterschelde de kop op steken. Dit zal voor ons de komende jaren een groot aandachtspunt vormen.

 

De afgelopen jaren waren we bij vele recreatieprojecten betrokken. De grootste was, en is nog steeds, de ontwikkeling van Brouwerseiland in de Middelplaathaven aan de Brouwersdam.

Contactpersoon voor planologie is Gert-Jan Buth voorzitter@nvsd.nl