Zo’n zeventig jaar speelt de vrijwillige Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland daarin een rol.

Gebruikmakend van in de loop der jaren opgebouwde deskundigheid, ervaring en contacten wordt vanuit bestuur en werkgroepen op vele manieren, indien gewenst en mogelijk, in overleg met anderen een bijdrage geleverd aan de instandhouding en versterking van natuur en landschap op Schouwen-Duiveland.