Huiszwaluwennesten tellen

Sinds 1993 tellen leden van de Vogelwerkgroep jaarlijks alle nesten van Huiszwaluwen op het eiland. Dat gebeurt sinds jaar en dag in de eerste week van juli, zo ook dit jaar. Door middel van deze tellingen is vast te stellen hoe het gaat met deze vogels. De Huiszwaluwen hebben het moeilijk doordat bestaande nesten worden verwijderd, er gebrek is aan goede klei om nesten te bouwen door toenemende droogte, er een tekort is aan insecten als voedselbron en er in de overwinteringsgebieden ten zuiden van de evenaar nog veel gevaarlijke insecticiden worden gebruikt. Na jarenlange afname is sinds 2004 gelukkig weer een toename gezien, de laatste jaren is de populatie redelijk stabiel met zo rond de 1100 nesten. We zijn allemaal benieuwd hoeveel nesten we dit jaar zullen vinden!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *