Contact

 

 Voor minimaal € 18,00 per jaar bent u lid van de Natuur- en Vogelwacht.
U kunt dan deelnemen aan de werkgroepen, lezingen en excursies bijwonen.
Bovendien krijgt u driemaal per jaar het prachtige tijdschrift Sterna toegestuurd.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: dhr. G.J. Buth
Penningmeester: dhr. H. Dalebout
Secretaris: dhr. H.J. Visser mail: secretaris@nvsd.nl
Lid: Dhr. J. Beijersbergen mail: sterna@nvsd.nl
Lid: Mevr. I. van de Ven
Lid: Mevr. T.S.M. Kroon
Lid: Dhr. W. Polderman