Koppel Kluut met twee kuikens

In 2021 hadden we 35 paar kluten en 25 uitgevlogen jongen in de Flauwers Inlaag. Dat aantal gaan we dit jaar niet halen. Twee hebben we nu in ieder geval vastgelegd.

Vlindertellers gezocht!

Ben je gefascineerd door vlinders en wil je bijdragen aan hun bescherming? Dat kan! De Vlinderstichting heeft een netwerk van monitoringroutes van maximaal 1 kilometer en één daarvan ligt op Schouwen-Duiveland. Vanaf april tot en met september wordt, als het weer het toelaat, eens per week een uurtje geteld. Op basis van de verzamelde gegevens […]

Het is lente dus de broedvogeltelling gaat van start!

Eind maart start de jaarlijkse broedvogeltelling van Sovon Vogelonderzoek Nederland, waaraan leden van de Vogelwerkgroep deelnemen. In een reeks van 5 tot 10 tellingen worden alleen broedvogels geteld.  Om deze telling te kunnen uitvoeren is veel kennis nodig van vogels: herkenning op zicht en geluid, de datumgrenzen van de broedperiode per soort, gedrag in de […]

Strandbroeders start seizoen vier!

Vanaf 1 april gaat het strandbroederproject weer beginnen. Zeldzame vogels als de Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern broeden op het strand maar zijn ernstig bedreigd in hun voorbestaan. Daarom doen vrijwilligers van onder andere de Vogelwerkgroep mee aan onderzoek naar het broedsucces, het beschermen van nesten en het geven van voorlichting aan bezoekers. Dat speelt zich […]

Podcast Vliegende deuren.

Podcast Vliegende deuren, Dirk van Stralen voorzitter werkgroep zeearend Nederland.     Als de mens ergens forse invloed op natuur heeft, is dat wel in de Delta in het zuidwesten van Nederland. Toch blijkt natuur binnen menselijke kaders van dijken en keringen verbazingwekkend veerkrachtig. In deze aflevering van Toekomst voor Natuur spreekt Anthonie hierover met […]

Plastic korrels aangetroffen

Nurdles / plastic korrels / plastic keutels Wat is er aan de hand? Het begon allemaal met de vondst van de enorme hoeveelheid plastic korrels aan de oever van de Oosterschelde op 27 november 2020. Vos Broekema alarmeerde de pers en het project was aangeslingerd. In samenwerking met Erik de Vries van de Bende van […]