Lintje voor voorzitter NVSD

Op de dag voor Koningsdag is het gebruikelijk dat de “lintjes van verdiensten” worden uitgereikt.Dit jaar heeft het Zijne Majesteit behaagd om ook Gert-Jan Buth (70) een onderscheiding toe te kennen. Het zijn natuurlijk de jaren die hij als ecoloog en bioloog heeft besteed aan het behoud van de kostbare natuur op ons, mede dankzij […]

Website wordt geheel vernieuwd

Het is al een tijdje geleden dat de website een nieuw uiterlijk kreeg. In 2014 is er gestart met een website, wat hiervoor nog niet mogelijk was. In 2015 is men gestart met social media zoals Facebook en Twitter. Nu is de website dus toe aan een facelift en het gaat er rigoureus aan toe. […]

NVSD is nu een ANBI

Vanaf 5 november 2021 wordt Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland door de inspecteur van Belasting aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Om deze status te bemachtigen zijn er plannen gemaakt, is er beleid gemaakt en zijn de financiën helemaal doorgelicht. De status geeft aan dat NVSD een betrouwbare partner is. Voor de leden en belangstellenden betekent […]

Algemene Ledenvergadering AFGELAST

De huidige situatie brengt helaas met zich mee dat de ALV geen doorgang kan vinden. De eerst volgende datum zou maart worden. We gaan duimen! Het bestuur wenst u allen een mooie Kerst en een fijne jaarwisseling.    

Strandbroeders zijn weer in het land

Ze zijn er weer langs de Oosterschelde, aan de stranden. Je kunt ze dikwijls op het laatste moment voor je voeten weg zien vliegen. Dan is er wel iets aan de hand want de plevieren zijn schrikachtig en nerveus. Je hebt ze verstoord als zij zo maar vlak voor je opvliegen, ze hebben dan een […]

Bouwactiviteiten zonder benodigde vergunningen bedreigen Slotbos Haamstede

Bouwen terwijl procedure loopt De Vertonsweg 9 grenst direct aan het Natura 2000 gebied Slotbos Haamstede, wat in eigendom en beheer is bij Natuurmonumenten. De initiatiefnemer bouwt hier een grote recreatiewoning. Hij heeft een omgevingsvergunning voor de bouw maar hiertegen loopt een bezwarenprocedure van de vier natuurorganisaties. Tevens is een voorlopige voorziening aangevraagd om te […]

Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk

Zes natuurorganisaties hebben een zienswijze bij de gemeente Schouwen-Duiveland ingediend tegen het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming voor het project Brouwerseiland.   De belangrijkste reden hiervoor is de toename van stikstofuitstoot. Extra stikstof beschadigt de vegetatie van de duingebieden van Schouwen en Goeree, en mogelijk ook die van de eilanden in de Grevelingen, allemaal […]

Zeeuwse Natuurambitie; ambitieus én haalbaar

Groen maakt gezond en gelukkig Hoe meer soorten dieren en planten in een gebied voorkomen, hoe gezonder de leefomgeving er is. De natuur kan er tegen een stootje en biedt mens, dier en plant schone lucht, water, voedsel, grondstoffen. Voorwaarden die ook gelden voor een duurzame economie die zijn geld opbrengt. Bovendien maakt groen ons […]