Vogeltrek is weer volop aan de gang

Het is najaar en dat is de periode van de vogeltrek, een van de meest intrigerende fenomenen in de natuur. Miljoenen vogels gaan op trek naar hun overwinteringsgebieden en houden daarbij vaak de kustlijn aan. Op Schouwen-Duiveland heeft de Vogelwerkgroep dan ook een trektelpost aan de kust, waar in de periode van september tot half […]

Boek Brouwerseiland definitief gesloten

Boek Brouwerseiland definitief gesloten De Raad van State heeft op 6 juli 2022 uitspraak gedaan in de zaak waarin Brouwerseiland BVberoep heeft aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland van 5november 2020 om het ‘Bestemmingsplan Brouwerseiland 2020’ niet vast te stellen: de Raad van State heeft dat beroep ongegrond verklaard. Daarmee is een definitief […]

Huiszwaluwennesten tellen

Sinds 1993 tellen leden van de Vogelwerkgroep jaarlijks alle nesten van Huiszwaluwen op het eiland. Dat gebeurt sinds jaar en dag in de eerste week van juli, zo ook dit jaar. Door middel van deze tellingen is vast te stellen hoe het gaat met deze vogels. De Huiszwaluwen hebben het moeilijk doordat bestaande nesten worden […]

Koppel Kluut met twee kuikens

In 2021 hadden we 35 paar kluten en 25 uitgevlogen jongen in de Flauwers Inlaag. Dat aantal gaan we dit jaar niet halen. Twee hebben we nu in ieder geval vastgelegd.

Lintje voor voorzitter NVSD

Op de dag voor Koningsdag is het gebruikelijk dat de “lintjes van verdiensten” worden uitgereikt.Dit jaar heeft het Zijne Majesteit behaagd om ook Gert-Jan Buth (70) een onderscheiding toe te kennen. Het zijn natuurlijk de jaren die hij als ecoloog en bioloog heeft besteed aan het behoud van de kostbare natuur op ons, mede dankzij […]

Vlindertellers gezocht!

Ben je gefascineerd door vlinders en wil je bijdragen aan hun bescherming? Dat kan! De Vlinderstichting heeft een netwerk van monitoringroutes van maximaal 1 kilometer en één daarvan ligt op Schouwen-Duiveland. Vanaf april tot en met september wordt, als het weer het toelaat, eens per week een uurtje geteld. Op basis van de verzamelde gegevens […]

Het is lente dus de broedvogeltelling gaat van start!

Eind maart start de jaarlijkse broedvogeltelling van Sovon Vogelonderzoek Nederland, waaraan leden van de Vogelwerkgroep deelnemen. In een reeks van 5 tot 10 tellingen worden alleen broedvogels geteld.  Om deze telling te kunnen uitvoeren is veel kennis nodig van vogels: herkenning op zicht en geluid, de datumgrenzen van de broedperiode per soort, gedrag in de […]

Strandbroeders start seizoen vier!

Vanaf 1 april gaat het strandbroederproject weer beginnen. Zeldzame vogels als de Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern broeden op het strand maar zijn ernstig bedreigd in hun voorbestaan. Daarom doen vrijwilligers van onder andere de Vogelwerkgroep mee aan onderzoek naar het broedsucces, het beschermen van nesten en het geven van voorlichting aan bezoekers. Dat speelt zich […]

Podcast Vliegende deuren.

Podcast Vliegende deuren, Dirk van Stralen voorzitter werkgroep zeearend Nederland.     Als de mens ergens forse invloed op natuur heeft, is dat wel in de Delta in het zuidwesten van Nederland. Toch blijkt natuur binnen menselijke kaders van dijken en keringen verbazingwekkend veerkrachtig. In deze aflevering van Toekomst voor Natuur spreekt Anthonie hierover met […]

Website wordt geheel vernieuwd

Het is al een tijdje geleden dat de website een nieuw uiterlijk kreeg. In 2014 is er gestart met een website, wat hiervoor nog niet mogelijk was. In 2015 is men gestart met social media zoals Facebook en Twitter. Nu is de website dus toe aan een facelift en het gaat er rigoureus aan toe. […]