Ganzen- en zwanentelling 12 maart

Leden van de Vogelwerkgroep tellen ganzen en zwanen verspreid over het hele eiland. Gegevens worden doorgestuurd naar SOVON, waarmee de VWG een bijdrage levert aan onderzoek naar het trekgedrag van deze vogels.

Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2022

Datum Algemene Ledenvergadering is bekend Gezien de laatste ontwikkelingen heeft het bestuur besloten om definitief een datum vast te leggen voor een ALV. Het wordt 10 maart 2022 en is zoals gebruikelijk in het dorpshuis te Noordwelle. Het officiële gedeelte behandelt o.a. de jaarrekening van de penningmeester en het secretarieel jaarverslag 2021. De stukken voor […]