Fotowandelingen in vier seizoenen

In 2024 begint de Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland een nieuwe activiteit. Zoals bijvoorbeeld een vogelaar tijdens het kijken van vogels geniet, kan een landschapsfotograaf ook genieten van het landschap, en ook zeker van wat daarin te zienen te horen is.Zo is het idee geboren om fotowandelingen te gaan organiseren.Landschapsfotografie lijkt misschien voor een buitenstaander heel […]

Jubileum programma NVSD 75 jaar

  Programma 23 maart Opening Jubileumjaar in Watersnoodmuseum. Thema: natuur 1953, toen, nu en toekomst 11 april Start fotowedstrijd 75 jaar NVSD 21 april Bomenexcursie Havenplein Zierikzee 25 mei Natuurvriendelijk tuinieren 8 juni Fietstocht rond Bommenede met kleine natuurexcursies 29 juni Excursie vlinderwerkgroep juli Excursie plantenwerkgroep 3 augustus Excursie vlinderwerkgroep 25 augustus Kinderactiviteit aquaria Oosterschelde […]

Jubileum NVSD 75 jaar

2024 is een gedenkwaardig jaar voor NVSD, de vereniging bestaat dit jaar namelijk 75 jaar! Reden voor feest, want deze respectabele leeftijd bewijst dat NVSD er al die jaren toe deed en er nog steeds toe doet. Met een kleine 500 leden zijn wij breed verankerd in de Schouwen-Duivelandse samenleving. Wij zijn partner voor velen […]

Kerktuinfeest Noordgouwe, stand van NVSD

Na het opheffen van beperkingen door Corona is het weer mogelijk: deelnemen aan activiteiten ten behoeve van ledenwerving. De eerste keer was bij het kerktuinfeest in Noordgouwe op 3 september 2022. Voorafgaande aan de komst van bezoekers stond alles klaar: een stand van NVSD met materialen van Actief Terreinbeheer en de keet die in het […]

Huiszwaluwennesten tellen

Sinds 1993 tellen leden van de Vogelwerkgroep jaarlijks alle nesten van Huiszwaluwen op het eiland. Dat gebeurt sinds jaar en dag in de eerste week van juli, zo ook dit jaar. Door middel van deze tellingen is vast te stellen hoe het gaat met deze vogels. De Huiszwaluwen hebben het moeilijk doordat bestaande nesten worden […]

Koppel Kluut met twee kuikens

In 2021 hadden we 35 paar kluten en 25 uitgevlogen jongen in de Flauwers Inlaag. Dat aantal gaan we dit jaar niet halen. Twee hebben we nu in ieder geval vastgelegd.

Lintje voor voorzitter NVSD

Op de dag voor Koningsdag is het gebruikelijk dat de “lintjes van verdiensten” worden uitgereikt.Dit jaar heeft het Zijne Majesteit behaagd om ook Gert-Jan Buth (70) een onderscheiding toe te kennen. Het zijn natuurlijk de jaren die hij als ecoloog en bioloog heeft besteed aan het behoud van de kostbare natuur op ons, mede dankzij […]

Vlindertellers gezocht!

Ben je gefascineerd door vlinders en wil je bijdragen aan hun bescherming? Dat kan! De Vlinderstichting heeft een netwerk van monitoringroutes van maximaal 1 kilometer en één daarvan ligt op Schouwen-Duiveland. Vanaf april tot en met september wordt, als het weer het toelaat, eens per week een uurtje geteld. Op basis van de verzamelde gegevens […]

Het is lente dus de broedvogeltelling gaat van start!

Eind maart start de jaarlijkse broedvogeltelling van Sovon Vogelonderzoek Nederland, waaraan leden van de Vogelwerkgroep deelnemen. In een reeks van 5 tot 10 tellingen worden alleen broedvogels geteld.  Om deze telling te kunnen uitvoeren is veel kennis nodig van vogels: herkenning op zicht en geluid, de datumgrenzen van de broedperiode per soort, gedrag in de […]

Strandbroeders start seizoen vier!

Vanaf 1 april gaat het strandbroederproject weer beginnen. Zeldzame vogels als de Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern broeden op het strand maar zijn ernstig bedreigd in hun voorbestaan. Daarom doen vrijwilligers van onder andere de Vogelwerkgroep mee aan onderzoek naar het broedsucces, het beschermen van nesten en het geven van voorlichting aan bezoekers. Dat speelt zich […]