Het is lente dus de broedvogeltelling gaat van start!

Eind maart start de jaarlijkse broedvogeltelling van Sovon Vogelonderzoek Nederland, waaraan leden van de Vogelwerkgroep deelnemen.


In een reeks van 5 tot 10 tellingen worden alleen broedvogels geteld.  Om deze telling te kunnen uitvoeren is veel kennis nodig van vogels: herkenning op zicht en geluid, de datumgrenzen van de broedperiode per soort, gedrag in de broedperiode, het systeem, de werkwijze etc.

Landelijk wordt op precies dezelfde wijze geteld door duizenden vrijwilligers die daarvoor een cursus moeten volgen en een diploma moeten behalen bij Sovon. Sovon verwerkt en analyseert alle gegevens zodat een betrouwbaar beeld ontstaat van de vogelstand en de trends die zich daarin voordoen. Deze gegevens bieden een belangrijke basis voor nationaal en internationaal natuurbeleid en natuurbeheer. Voor deze telling is het vaak vroeg opstaan, want dan laten de vogels hun zang, een indicatie voor broedgedrag, het beste horen!

 

Deel dit bericht