Deel deze pagina

Doe mee met de Bomenwerkgroep​

De bomenwerkgroep maakt sinds januari 2020 deel uit van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. We hebben meerdere doelstellingen.

Ten eerste het beschermen van bomen en struiken op het eiland en het stimuleren van biodiversiteit. Maar wij kunnen dat niet alleen en daarom willen wij de betrokkenheid van bewoners bij natuur en landschap vergroten en dan met name wat betreft bomen en struiken. In het verlengde daarvan willen we fungeren als klankbord voor bewoners die vragen en ideeën hebben met betrekking tot deze onderwerpen.

 

We proberen onze doelstellingen te bereiken door onze mening te delen met instanties zoals de gemeente en het waterschap, door het stellen van vragen en het geven van advies. We zoeken de samenwerking op met organisaties zoals Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), Instituut voor Natuureducatie (IVN) en Staatsbosbeheer (SBB). We proberen de waarde van bomen voor mensen weer te geven via de maandelijkse rubriek in de WereldRegio: Boom in Beeld. Eerder gepubliceerde verhalen in deze rubriek ziet u hier.

 

Tot slot organiseren we jaarlijks één of meer excursies.

 

de mooie foto in de header is gemaakt en beschikbaar gesteld door Anthonie Stip – @birdingstip

Contactpersoon van de Bomenwerkgroep is Hugo van der Wal   h.vdwal@nvsd.nl