De bomenwerkgroep maakt sinds januari 2020 deel uit van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland.

Onze doelstellingen zijn:

-Het beschermen van bomen en struiken op het eiland en het stimuleren van biodiversiteit.

-De betrokkenheid van bewoners bij natuur en landschap vergroten en dan met name wat betreft bomen en struiken.

– We willen fungeren als klankbord voor bewoners die vragen en ideeën hebben met betrekking tot deze onderwerpen.

Hoe we te werk gaan:

-We delen onze mening met instanties zoals de gemeente en het waterschap, stellen vragen en geven advies.

-We zoeken de samenwerking op met organisaties zoals Stichting Landschapsbeheer Zeeland, IVN (Instituut voor Natuureducatie) en Staatsbosbeheer.

-We verzorgen een maandelijkse rubriek in WereldRegio: Boom in Beeld.
Deze rubriek wordt ook via deze website gepubliceerd.

De bomenwerkgroep bestaat uit:

Jacqueline Postma (communicatie tussen bewoners en bomengroep en contactpersoon NVSD), Agnes Tieben (communicatie tussen bewoners en bomengroep en verzorgen van de rubriek Boom in Beeld in WereldRegio), Hugo van der Wal (deskundige groen en landschap en contactpersoon NVSD), Arjan de Hulster (deskundige groen en landschap) en Heleen de Hulster (communicatie en PR).