Bouwactiviteiten zonder benodigde vergunningen bedreigen Slotbos Haamstede

ZIERIKZEE – Bij de bouw van een grote vakantiewoning aan de Vertonsweg pompt de initiatiefnemer illegaal grondwater uit het Slotbos in Burgh-Haamstede.

 

De initiatiefnemer heeft geen watervergunning en geen natuurbeschermingswet-vergunning, maar gaat gewoon verder met de bouw en het wegpompen van grondwater uit het naastgelegen beschermde natuurgebied. Hiermee wordt grote natuurschade aangericht.
 

Tegen de omgevingsvergunning loopt bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een beroepsprocedure en er is een voorlopige voorziening aangevraagd. Meerdere verzoeken tot handhaving bij de Gemeente Schouwen Duiveland en het waterschap Zeeuwse Stromen hebben niet tot stilleggen van de bouwactiviteiten geleid. Tot grote ontsteltenis van Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, Stichting Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en de Zeeuwse Milieu Federatie.

Bouwen terwijl procedure loopt

De Vertonsweg 9 grenst direct aan het Natura 2000 gebied Slotbos Haamstede, wat in eigendom en beheer is bij Natuurmonumenten. De initiatiefnemer bouwt hier een grote recreatiewoning. Hij heeft een omgevingsvergunning voor de bouw maar hiertegen loopt een bezwarenprocedure van de vier natuurorganisaties. Tevens is een voorlopige voorziening aangevraagd om te voorkomen dat er al gebouwd gaat worden voor de definitieve rechtszaak en er zo natuurschade kan worden aangericht.

 

Schade aan de natuur

Er wordt zonder aangevraagde watervergunning van het Waterschap en zonder noodzakelijke Natuurbeschermingswet vergunning al weken grondwater uit het natuurgebied weggepompt. Het wegpompen van water door de bouw tast de natuur van Slotbos Haamstede aan. ‘Je ziet de naastgelegen sloten in het Slotbos al leeglopen’ geeft Gert-Jan Buth van de Natuur- en Vogelwacht aan. De naastgelegen sloten staan droog en het natuurlijke grasland wordt ontwaterd. Het slotbos heeft normaal juist een vochtig karakter, door afstromend water uit de hoge duinen gelegen aan de rand van Het Zeepe. Meerdere verzoeken om handhaving zijn tot op heden vruchteloos gebleken. Handhavers erkennen dat de vergunningen niet op orde zijn of er niet conform vergunningen gewerkt wordt, maar treden niet op.


Stenen woning past niet in kwetsbaar gebied

Op de bouwplaats stond een eenvoudige, incidenteel gebruikte stacaravan. In strijd met de omgevingsverordening 2018 heeft de Gemeente Schouwen Duiveland toestemming verleend voor de bouw van een zogenaamd “eenvoudig kampeerhuisje”. In werkelijkheid betreft dit een volledige woning van 3 bouwlagen. Een souterrain, begane grond en eerste verdieping.. Inclusief bijgebouwen, opstellingen voor zonnecollectoren en verharde parkeerplaatsen. Geheel geschikt voor permanente bewoning. Voor deze kwetsbare recreatieve locatie behoort het beleid te zijn: Versterking van de bijzondere omgevingswaarde door verplaatsing van het recreatieperceel naar een minder gevoelige locatie elders. Dit zou geheel in lijn zijn met de bestrijding van verdroging van natuurgebieden en het terugdringen van de stikstofbelasting. “Het “omkatten “van stacaravanplaatsen naar nieuwbouwvilla’s is wel het laatste wat we moeten willen op de Kop van Schouwen” aldus Buth. Dit bouwproject vormt een gevaarlijk precedent. Als alle stacaravans in Westhoek door dergelijke huizen vervangen mogen worden, betekent dit dat er de komende jaren een enorme verstening van het Schouwse duingebied.


Gevolg

De Natuurorganisaties laten het er niet bij zitten. Het beroep is aangetekend en de voorlopige herziening wordt binnenkort behandeld. Tot die tijd zou het werk door de instanties moeten worden stilgelegd om onomkeerbare schade te voorkomen.

 

Zo hoort het slotbos eruit te zien.

 

Deel dit bericht