Algemene Ledenvergadering AFGELAST

De huidige situatie brengt helaas met zich mee dat de ALV geen doorgang kan vinden. De eerst volgende datum zou maart worden. We gaan duimen! Het bestuur wenst u allen een mooie Kerst en een fijne jaarwisseling.    

Strandbroeders zijn weer in het land

Ze zijn er weer langs de Oosterschelde, aan de stranden. Je kunt ze dikwijls op het laatste moment voor je voeten weg zien vliegen. Dan is er wel iets aan de hand want de plevieren zijn schrikachtig en nerveus. Je hebt ze verstoord als zij zo maar vlak voor je opvliegen, ze hebben dan een […]

Bouwactiviteiten zonder benodigde vergunningen bedreigen Slotbos Haamstede

Bouwen terwijl procedure loopt De Vertonsweg 9 grenst direct aan het Natura 2000 gebied Slotbos Haamstede, wat in eigendom en beheer is bij Natuurmonumenten. De initiatiefnemer bouwt hier een grote recreatiewoning. Hij heeft een omgevingsvergunning voor de bouw maar hiertegen loopt een bezwarenprocedure van de vier natuurorganisaties. Tevens is een voorlopige voorziening aangevraagd om te […]

Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk

Zes natuurorganisaties hebben een zienswijze bij de gemeente Schouwen-Duiveland ingediend tegen het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming voor het project Brouwerseiland.   De belangrijkste reden hiervoor is de toename van stikstofuitstoot. Extra stikstof beschadigt de vegetatie van de duingebieden van Schouwen en Goeree, en mogelijk ook die van de eilanden in de Grevelingen, allemaal […]

Plastic korrels aangetroffen

Nurdles / plastic korrels / plastic keutels Wat is er aan de hand? Het begon allemaal met de vondst van de enorme hoeveelheid plastic korrels aan de oever van de Oosterschelde op 27 november 2020. Vos Broekema alarmeerde de pers en het project was aangeslingerd. In samenwerking met Erik de Vries van de Bende van […]

Persbericht i.v.m. Brouwers eiland

  [PERSBERICHT] Geachte leden van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland,   Al vele jaren is er discussie over de ontwikkeling van Brouwerseiland. Op allerlei momenten hebben ondergetekenden hun bezwaren kenbaar gemaakt. Dit vanuit eigen overtuiging, vanuit inhoud en op basis van onderzoeken. Maar vooral ook gedragen door vele duizenden mensen die woonachtig zijn in de gemeente […]

Zeeuwse Natuurambitie; ambitieus én haalbaar

Groen maakt gezond en gelukkig Hoe meer soorten dieren en planten in een gebied voorkomen, hoe gezonder de leefomgeving er is. De natuur kan er tegen een stootje en biedt mens, dier en plant schone lucht, water, voedsel, grondstoffen. Voorwaarden die ook gelden voor een duurzame economie die zijn geld opbrengt. Bovendien maakt groen ons […]