Koppel Kluut met twee kuikens

In 2021 hadden we 35 paar kluten en 25 uitgevlogen jongen in de Flauwers Inlaag. Dat aantal gaan we dit jaar niet halen. Twee hebben we nu in ieder geval vastgelegd.

Lintje voor voorzitter NVSD

Op de dag voor Koningsdag is het gebruikelijk dat de “lintjes van verdiensten” worden uitgereikt.Dit jaar heeft het Zijne Majesteit behaagd om ook Gert-Jan Buth (70) een onderscheiding toe te kennen. Het zijn natuurlijk de jaren die hij als ecoloog en bioloog heeft besteed aan het behoud van de kostbare natuur op ons, mede dankzij […]

Vlindertellers gezocht!

Ben je gefascineerd door vlinders en wil je bijdragen aan hun bescherming? Dat kan! De Vlinderstichting heeft een netwerk van monitoringroutes van maximaal 1 kilometer en één daarvan ligt op Schouwen-Duiveland. Vanaf april tot en met september wordt, als het weer het toelaat, eens per week een uurtje geteld. Op basis van de verzamelde gegevens […]

Het is lente dus de broedvogeltelling gaat van start!

Eind maart start de jaarlijkse broedvogeltelling van Sovon Vogelonderzoek Nederland, waaraan leden van de Vogelwerkgroep deelnemen. In een reeks van 5 tot 10 tellingen worden alleen broedvogels geteld.  Om deze telling te kunnen uitvoeren is veel kennis nodig van vogels: herkenning op zicht en geluid, de datumgrenzen van de broedperiode per soort, gedrag in de […]

Strandbroeders start seizoen vier!

Vanaf 1 april gaat het strandbroederproject weer beginnen. Zeldzame vogels als de Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern broeden op het strand maar zijn ernstig bedreigd in hun voorbestaan. Daarom doen vrijwilligers van onder andere de Vogelwerkgroep mee aan onderzoek naar het broedsucces, het beschermen van nesten en het geven van voorlichting aan bezoekers. Dat speelt zich […]

Podcast Vliegende deuren.

Podcast Vliegende deuren, Dirk van Stralen voorzitter werkgroep zeearend Nederland.     Als de mens ergens forse invloed op natuur heeft, is dat wel in de Delta in het zuidwesten van Nederland. Toch blijkt natuur binnen menselijke kaders van dijken en keringen verbazingwekkend veerkrachtig. In deze aflevering van Toekomst voor Natuur spreekt Anthonie hierover met […]

Website wordt geheel vernieuwd

Het is al een tijdje geleden dat de website een nieuw uiterlijk kreeg. In 2014 is er gestart met een website, wat hiervoor nog niet mogelijk was. In 2015 is men gestart met social media zoals Facebook en Twitter. Nu is de website dus toe aan een facelift en het gaat er rigoureus aan toe. […]

Ganzen- en zwanentelling 12 maart

Leden van de Vogelwerkgroep tellen ganzen en zwanen verspreid over het hele eiland. Gegevens worden doorgestuurd naar SOVON, waarmee de VWG een bijdrage levert aan onderzoek naar het trekgedrag van deze vogels.

Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2022

Datum Algemene Ledenvergadering is bekend Gezien de laatste ontwikkelingen heeft het bestuur besloten om definitief een datum vast te leggen voor een ALV. Het wordt 10 maart 2022 en is zoals gebruikelijk in het dorpshuis te Noordwelle. Het officiële gedeelte behandelt o.a. de jaarrekening van de penningmeester en het secretarieel jaarverslag 2021. De stukken voor […]

NVSD is nu een ANBI

Vanaf 5 november 2021 wordt Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland door de inspecteur van Belasting aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Om deze status te bemachtigen zijn er plannen gemaakt, is er beleid gemaakt en zijn de financiën helemaal doorgelicht. De status geeft aan dat NVSD een betrouwbare partner is. Voor de leden en belangstellenden betekent […]