26 juli 2023

De Plantenwerkgroep gaat inventariseren bij Dijkwater 1 kant Stevensluis, zowel ’s middags als ‘s avonds. Verzamelen om 12.45 uur, start 13.00 uur en weer verzamelen om 18.45 uur, start 19.00 uur. Iedere belangstellende is welkom! Wel aanmelden op plant.nvsd@gamil.com Daar is nadere informatie te verkrijgen. De activiteit is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.