21 oktober 2022

Actief Terreinbeheer geeft voorlichting over terreinbeheer op scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee in het kader van de maatschappelijke stage. Informatie bij penningmeester@nvsd.nl