27 november 2022

Excursie van de Vogelwerkgroep “Tour de Gans” waarbij we ganzen gaan spotten en natuurlijk ook allerlei andere vogels die in de winter aanwezig zijn. Verzamelen om 10.00 uur bij de Haven van Bommenede. De excursie is gratis voor leden, niet leden betalen 5,00 euro ter plaatse contant te voldoen of via QR-code. Aanmelden bij t.s.m.kroon@nvsd.nl