Welkom op de website van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. 

Schouwen-Duiveland wordt van oudsher geroemd om zijn rust, ruimte en rijke natuur.

Het gebied wat bekend stond als ‘het lage van Schouwen’ was eeuwenlang een waar vogelparadijs. De ramp van 1953 en de ontwikkelingen daarna brachten voor natuur en landschap grote veranderingen met zich mee.
Dat er nu op het eiland weer  zoveel waardevolle natuur terug is gekomen door herstel van het vroegere landschapsbeeld in de vorm van Plan Tureluur,  is mede te danken aan de continue waakzaamheid en inzet van de natuurbeschermingsbeweging.

Ten gevolge van de corona crisis worden vanzelfsprekend alle activiteiten van alle werkgroepen opgeschort. Ook de Algemene Ledenvergadering zal  worden uitgesteld. Een nieuwe datum zal ter zijner tijd aan u worden doorgegeven.
Namens het bestuur wens ik u allen veel sterkte toe.