Dit is de website van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland.

Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland is al meer dan 70 jaar een vereniging van mensen die hart hebben voor de natuur van het schitterende eiland Schouwen-Duiveland en die zich bezighouden met natuureducatie, natuurbescherming en natuurbehoud. NVSD doet dit door middel van het organiseren van excursies voor leden en niet leden, werkgroepen waarin mensen zich actief inzetten op het terrein van de betreffende werkgroep, het uitgeven van het verenigingsblad De Sterna en het behartigen van het natuurbelang bij beleidsbeslissingen over inrichting van het eiland.

 

 

Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering is bekend

Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering is bekend

Al onze administratieve aanpassingen en wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement die wij bij de Algemene ledenvergadering (ALV) in september in gang hebben gezet, brengen met zich mee dat er voortaan niet één maar twee Algemene Ledenvergaderingen in een...

Plantenwerkgroep trekt er op de woensdagavond op uit.

Plantenwerkgroep trekt er op de woensdagavond op uit.

Op 19 mei bezocht de Plantenwerkgroep NVSD de Oude Polderweg/Kieweg onder Nieuwerkerk voor inventariseren van plantjes voor Floron. We hielden uiteraard zoveel mogelijk afstand van elkaar i.v.m. de richtlijnen van RIVM, maar vonden behalve plantjes ook insekten, zoals...

Strandbroeders zijn weer in het land

Strandbroeders zijn weer in het land

Ze zijn er weer langs de Oosterschelde, aan de stranden je kunt ze dikwijls op het laatste moment voor je voeten weg zien vliegen. Dan is er wel iets n de hand want de plevieren zijn schrikachtig en nerveus. Je hebt ze verstoord als zij zo maar vlak voor je opvliegen,...